top of page
bgImage

dokumentu arhivēšana

NO HAOSA UZ KĀRTĪBU

Reizēm dokumentu var būt tik daudz, ka tajos vairs neko nevar atrast. Šādos gadījumos noder mūsu pieredze un ieteikumi dokumentu arhivēšanā jeb sakārtošanā. Svarīgi dokumentus sakārtot tādā sistemātiskā veidā, kas atbilstu paša klienta svarīgām dokumentu meklēšanas pazīmēm – dokumentu veida, struktūrvienības, nomenklatūras numura, līguma datuma – prakse ir ļoti dažāda. Lielākiem klientiem palīdzam izveidot kārtību, kad daudzu struktūrvienību dokumenti tiek sakārtoti arhīva kastēs un uzreiz nodoti glabāšanā, izslēdzot dokumentu uzkrāšanos uzņēmuma grāmatvedībā.

Dokumentu kārtošana - Storage Solutions SIA
Optimāli sakārtoti dokumenti - Storage Solutions SIA

OPTIMĀLI SAKĀRTOJOT DOKUMENTUS, SAMAZINĀS IZMAKSAS

Mūsu pieredze rāda, ka parasti aptuveni pusei no klienta glabātajiem dokumentiem ir beidzies glabāšanas termiņš. Tāpēc pārņemot savā pārziņā šādu arhīvu, glabājama ir tikai puse no
visa dokumentu apjoma. Turklāt, ja dokumenti turpmāk glabājas pie mums, klientam atbrīvojas telpas, plaukti un darbinieku laiks. Papildus ietaupījumus var iegūt, neglabājot dokumentus reģistru mapēs, kā arī katrā arhīva kastē glabājot dokumentus ar vienādu glabāšanas termiņu.

Mums ir vērā ņemama pieredze lielu dokumentu apjomu sakārtošanā un transportēšanā

Īpašos gadījumos (valsts un pašvaldību institūcijas; uzņēmumu likvidēšana) veicam dokumentu arhivēšanu un sistematizāciju – t.i. personālsastāva un pastāvīgi glabājamo dokumentu vērtības ekspertīzi, sistematizāciju, noformēšanu, iešūšanu. Arhivēšanu
veicam ievērojot LR normatīvo aktu mainīgās prasības. Arhivēšanas darbus veicam gan mūsu telpās, gan izbraucot pie klienta.

Liela pieredze dokumentu kārtošana un glabāšana - Storage Solutions SIA
bottom of page