top of page
bgImage

DOKUMENTU IZNĪCINĀŠANA

DOKUMENTU SAVLAICĪGA IZNĪCINĀŠANA SAMAZINA GLABĀŠANAS IZMAKSAS

Klienta dokumentu apjoms nereti mērāms tonnās jeb simtos tūkstošu dokumentu. Tāpēc ir būtiski regulāri iznīcināt dokumentus kam beidzies glabāšanas termiņš. Izmantojot arhīva vadības programmu mēs sekojam dokumentu glabāšanas termiņiem. Parasti kalendārā gada sākumā informējam savus klientus par precīzu iznīcināmo dokumentu skaitu.


Dokumentu iznīcināšana - Storage Solutions SIA
Dokumentu glabāšana un iznīcināšana - Storage Solutions SIA

DOKUMENTU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Dokumentu glabāšanas minimālos termiņus nosaka spēkā esošie normatīvie akti un glabāšanas laiks dažādiem dokumentu veidiem ir atšķirīgs. Protams, klienta kompetencē ir noteikt arī garākus dokumentu glabāšanas termiņus nekā paredz normatīvie akti. Kad ir pienācis atrunātais iznīcināšanas brīdis, klienta ērtībai sagatavojam dokumentu iznīcināšanas akta projektu. Dokumentu iznīcināšana notiek tikai pēc tam, kad klients ir pārbaudījis un akceptējis iznīcināmo dokumentu sarakstu.

DOKUMENTU SMALCINĀŠANa 

Lai saglabātu konfidencialitāti, iznīcināmie dokumenti tiek sasmalcināti uz vietas glabātuvē. Gadījumos, kad klients dokumentus glabā reģistru mapēs, pēc dokumentu iznīcināšanas mapes var izmantot vēlreiz. 

Dokumentu smalcināšana - Storage Solutions SIA
bottom of page